Chế độ An toàn trong FXTM Invest là gì? FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Chế độ An toàn trong FXTM Invest là gì?

Tính năng tuyệt vời khác trong FXTM Invest là Chế độ An toàn. Chức năng này cho phép Nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro của họ còn một nửa, so với Nhà quản lý Chiến lược của họ. Bằng cách “Bật” Chế độ An toàn, Nhà đầu tư giảm thiểu quy mô vị thế của họ khoảng một nửa – do đó giảm thiểu mọi thua lỗ tiềm ẩn còn một nửa. Đồng thời, mọi lợi nhuận cũng sẽ giảm một nửa.

Khi Tài khoản Đầu tư được mở ban đầu, “Chế độ An toàn” được tắt theo mặc định.

Hãy cùng xem ví dụ bên dưới để thấy chức năng Chế độ An toàn hoạt động như thế nào. Vào ngày 10 tháng 1, Tài khoản Đầu tư này có vốn cổ phần là 1.000 USD. Đến ngày 9 tháng 2, vốn cổ phần giảm xuống còn 800 USD.

Doanh thu = -200 USD, nghĩa là -20%
Doanh thu khi bật Chế độ An toàn = -200 * ½ = -100 USD, nghĩa là -10%

Khi sử dụng Chế độ An toàn, các nhà đầu tư có khả năng kiểm soát tiền của họ tốt hơn.

Viếng thăm chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.dautuforexvn.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.dautuforexvn.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).