Mua vào và Bán ra nghĩa là gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Mua vào và Bán ra nghĩa là gì trong Giao dịch?

Khi bạn giao dịch trên thị trường tài chính, những người mua và bán tài sản như đồng tiền, hàng hóa và cổ phiếu bằng việc “mua vào” hoặc “bán ra” trên chúng. Mua vào là thuật ngữ phổ biến trong ngành được sử dụng để mô tả hành động mua. Ngược lại, bán ra là thuật ngữ mà nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng để mô tả hành động bán. Nhà giao dịch sẽ mua vào khi họ mong đợi giá của tài sản sẽ tăng. Thay vào đó, họ sẽ bán ra khi họ mong đợi rằng giá sẽ giảm. Điều này là bởi vì trong forex, cũng như tất cả các thị trường và doanh nghiệp khác, nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khi họ mua thấp và bán cao.

Ví dụ, nếu người nào đó bán ra cặp tỷ giá EURUSD, thì họ mong đợi giá EUR sẽ giảm để họ có thể mua nó ở mức giá thấp hơn và kiếm lời. Thua lỗ xảy ra trong trường hợp mua thấp và bán thậm chí thấp hơn hoặc bán cao và mua thậm chí còn cao hơn. Cho dù nhà giao dịch mua hay bán trước không quan trọng, lợi nhuận và thua lỗ có thể được tạo ra theo thứ tự bất kỳ.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).